MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1. Madde: TARAFLAR

İşbu sözleşme bir tarafta Yusuf Kamil Paşa Sokak No:3/D Kadıköy İstanbul adresinde ikamet eden PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Güistanoğlu (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ........…. adresinde ikamet eden ….’ (bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Tarafların geçerli telefon faks ve e-posta bilgileri aşağıdadır:

SATICI:

Ünvanı

:

PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Gülistanoğlu

Adresi

:

Yusuf Kamil Paşa Sokak No:3/D Kadıköy İstanbul

Telefon

:

+90 (534) 463 87 37

E-posta adresi

:

hello@anjanabhardwaj.com

Ürün iade adresi

:

Yusuf Kamil Paşa Sokak No:3/D Kadıköy İstanbul

ALICI:

Adı Soyadı

:

Siparişte Sağlanan Alıcı Fatura Bilgileri

TCKN

:

Siparişte Sağlanan TCK. Numarası Bilgisi

Teslimat Adresi

:

Siparişte Sağlanan Alıcı Teslimat Adresi Bilgileri

Fatura Adresi

:

Siparişte Sağlanan Alıcı Fatura Bilgileri

Telefon

:

Siparişte Sağlanan Alıcı Fatura Bilgileri

E-posta adresi

:

Siparişte Sağlanan Alıcı Fatura Bilgileri

2. Madde: SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu mesafeli satış sözleşmesinin konusunu, ALICI’nın SATICI’ya ait https://www.anjana.shop/ internet sitesinden elektronik ortamda sipariş vermek suretiyle yapmış olduğu aşağıda nitelikleri ve satış bedeli belirtilen ürün alımına ilişkin söz konusu ürünün/ürünlerin satışı ve teslimine dair 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesi ve hüküm altına alınması oluşturmaktadır.

https://www.anjana.shop/ sitesinde yer alan ön bilgilendirme, gizlilik ve güvenlik politikası ve alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

3. Madde: ÜRÜNÜN NİTELİĞİ VE SATIŞ ŞARTLARI

Ürünlerin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Satış Bedeli belirtildiği gibidir:

ÜRÜN ADI

CİNSİ

ADET

SATIŞ BEDELİ (KDV Dahil)

Tek siparişte talep edilen tüm ürünler

Tek siparişte talep edilen tüm ürünler

Tek siparişte talep edilen tüm ürünler miktarı

Tek siparişte talep edilen tüm ürünlere ait bedeller (KDV Dahil) + Kargo Bedeli

 

Teslimat Adresi

:

Siparişte Sağlanan Alıcı Teslimat Adresi Bilgileri

Teslim Edilecek Kişi

:

Siparişte Sağlanan Alıcı Teslimat Adresi Bilgileri

Sipariş Tutarı

:

TL

Ödeme Şekli

:

Kredi Kartı veya Havale/EFT

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

:

ALICI tarafından sipariş esnasında SATICIYA ödeme yapılacaktır

Teslimat, kargo firması aracılığı ile ALICI tarafından yukarıda belirtilen adrese yapılacaktır. Kargo Ücreti ALICI tarafından ödenecektir. Kargo Ücreti değişkenlik gösterip TL olup, kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. Teslimat, yerel ve ulusal kargo firmaları ve bu hizmeti veren farklı kanallar ile ALICI’nın yukarıda belirtilen adresine yapılacaktır. Şu kadar ki, SATICI, satış anında yürüttüğü ve/veya https://www.anjana.shop/ alan adlı internet sitesinde şartlarını ilan ettiği kampanyaların sonucuna bağlı olarak söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

Teslimat adresi Türkiye dışı olan ülkelerde gönderim bedeli ve gümrükte doğabilecek ekstra giderler ayrıca ilave edilecektir.

4. Madde: GENEL HÜKÜMLER

4.1. ALICI, SATICI’ya ait https://www.anjana.shop/ alan adlı internet sitesinde satışa arz edilen mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin https://www.anjana.shop/ alan adlı internet sitesinde belirtilen ve yukarıda yer alan temel nitelikleri, satış fiyatı, fiyatların geçerlilik süresi ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri ve diğer bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz şekilde bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satın almaya ilişkin gerekli teyidi verdiğini kabul ve beyan eder.

18 (on sekiz) yaşından küçük kişiler https://www.anjana.shop/ den alışveriş yapamaz. Alıcı, web sitesinden alışveriş yaparak 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eder. 18 yaşından büyük olmayan bir kullanıcının https://www.anjana.shop/ üzerinden hesap açarak yapmış olduğu eylemlerden Satıcı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.2. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, yasa ve yönetmeliklerle belirlenen siparişin SATICI’ya ulaşmasını takip eden, yasal 30 (otuz) günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak işbu 30 (otuz) günlük süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Şu kadar ki, ön sipariş ürününde/ürünlerinde işbu 30 (otuz) günlük yasal süre ilgili ürüne/ürünlere ait satış sayfasında ilan edilen satış tarihinden itibaren başlayacak olup, işbu satış tarihinde tedarikçi firma kaynaklı gecikmeler yaşanabilir. İşbu halde SATICI ALICI’yı öncesinde yazılı olarak bilgilendirecektir. Bu halde de ALICI siparişin iptal edilmesini veya teslimat süresini bekleyerek siparişe konu ürün/ürünlerin teslim edilmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

4.3. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürün/ürünler, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.4. SATICI, mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile ilgili ve ürünün/ürünlerin teslim edilmesi anına kadar tüm sorumluluk SATICI’ya aittir. ALICI, ürünü/ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe/ürünlerde kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü/ürünleri kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur.

4.5. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürünün/ürünlerin teslimatı için işbu mesafeli satış sözleşmesi ile ön bilgilendirme formunun elektronik ortamda teyit edilmiş olması ve ürün/ürünlerin bedelinin ALICI’nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürünün/ürünlerin bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün/ürünlerin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6. Mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI ile kredi kartı sahibinin ya da ürünün/ürünlerin teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dahil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde SATICI’dan hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

4.7. ALICI tarafından, mesafeli satış sözleşmesine konu ürüne/ürünlere ilişkin ödemenin herhangi bir Banka’ya ait ATM cihazından ya da şubesinden ‘hesaba yatırma’ şeklinde yapılması durumunda, ürünün/ürünlerin işbu sözleşmede belirtilen şartlar çerçevesinde ALICI’ya iade edilmesinin gerektiği hallerde kullanılmak üzere kendisine ait bir banka hesabına ait IBAN numarasını doğru ve eksiksiz bir şekilde SATICI’nın hello@anjanabhardwaj.com e-posta adresine göndermeyi ve SATICI tarafından IBAN numarasına iade yapılmasına muvafakat ettiğini kabul ve taahhüt eder.

4.8. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 (otuz) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

4.9. ALICI talep ve şikâyetlerini yukarıdaki SATICI adres, telefon ve e-posta adreslerine iletebilir ve garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için de SATICI’ya ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

4.10. ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün/ürünlerin teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün/ürünlerin alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün/ürünlerin teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Ayrıca ALICI’nın adresi SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firmasının ilgili şubesinden satışa konu olan ürün/ürünleri iş bu mesafeli satış sözleşmesinde yer alan alıcı/alıcılar tarafından bizzat teslim alınacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu durum hakkında ALICI SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından öncesinde bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

4.11. ALICI, satın aldığı ürün/ürünleri kullanabileceği elektronik ortam, araç, program, yazılım ve ekipmanların kendisi tarafından sağlanacağını ve kendi kusuru olsun veya olmasın oluşabilecek teknik eksiklik ve arızalardan SATICI’nın sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.12. ALICI tarafından satın alınan ürün/ürünlerin tamamı, bir kısmı ve/veya üründen/ürünlerden elde edilen herhangi bir bilgi, yazılım veya hizmet değiştirilemez, kopyalanamaz, dağıtılamaz, çoğaltılamaz, yayınlanamaz, türev niteliğinde çalışmalara konu edilemez, aktarılamaz veya satılamaz. ALICI işbu sözleşme ile satın aldığı ürünü/ürünleri yasa dışı amaçlar için ve/veya bu yasaklanan şekillerde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğabilecek tüm hukuki ve cezai sorumluluk ALICI’ya ait olmakla beraber üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından SATICI’ya karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, SATICI’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

4.13. ALICI ve SATICI işbu mesafeli satış sözleşmesinin başında bahsedilen yazışma adreslerinin geçerli tebligat adresi olduğunu ve bu adrese yöneltilecek tüm tebligatların geçerli addolunacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.14. Görselde görünen ürün ile teslim edilen ürün arasında, web ortamı sebebiyle renk, boyut ve yazı farklılıkları olabilir. Asıl kriter ürüne ilişkin üretici teknik datalarıdır.

4.15. PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Gülistanoğlu https://www.anjana.shop/ web sitesi üzerinden kullanıcılarına sunmuş olduğu tüm kampanya ve promosyonları her hangi bir duyuruya gerek kalmaksızın iptal etme, değiştirme hakkını saklı tutar.

5. Madde: CAYMA HAKKI

https://www.anjana.shop/ üzerinden satın alınan ürünlerde aşağıdaki şartlar dahilinde cayma veya iade hakları söz konusudur.

9.1. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsımda alıcının, işbu mesafeli satış sözleşmesinin 6. Maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere, satın aldığı ürün / ürünleri kargo firmasından teslim aldıktan sonra hiçbir koşul belirtmeksizin 14 gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilme hakkı vardır. Cayma/İade formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekir. Bu kapsamda iade edilmek istenen ürün / ürünlerin satıcıya gönderimi ,  SATICININ, ALICININ cayma süreci talebi sonrasında ALICI’yı bilgilendirdiği kargo şirketi aracılığı ile yapılırsa alıcı hiçbir kargo ücreti ödemeyecektir. Aksi durumda, tüm masraflar ALICI’ya aittir.

Orijinal ambalajlarının ve/veya PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Gülistanoğlu tarafından hazırlanan ambalajların hiçbir şeklide açılmamış, bozulmamış olmasıi yırtılmamış ve tahrip edilmemiş olması gerekmektedir.

Açıkça müşterinin özel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanmış ürünlerin (custom design) iadesi mümkün değildir.

Yukarıdaki koşulların sağlanması durumunda iade edilecek ürün/ürünler PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Gülistanoğlu tarafından incelenip iadeye uygun olup olmadıkları değerlendirilir.

Bu işlemin süresi 1-15 gündür. Ürünleri iadesine uygun olduğunun değerlendirilmesi takdirinde ürün bedeli, alıcıya hangi ödeme aracı ile satın alım yapmışsa o şekilde geri ödenir. Bunun da süresi maksimum 10 gündür. Kredi kartlarında bankadan kaynaklı gecikmelerden dolayı PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Gülistanoğlu sorumlu değildir.

Cayma Hakkına Dair Bildirimin yapılacağı İletişim Bilgileri;

Ünvanı

:

PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Gülistanoğlu

Adresi

:

Yusuf Kamil Paşa Sokak No:3/D Kadıköy İstanbul

Telefon

:

+90 (534) 463 87 37

E-posta adresi

:

hello@anjanabhardwaj.com

Ürün iade adresi

:

Yusuf Kamil Paşa Sokak No:3/D Kadıköy İstanbul

6. Madde: CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

 

7. Madde: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlık halinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca her yıl Aralık ayında ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Alıcı’nın veya Satıcı’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunmasına Dair yasa Kapsamına girmeyen, Ticari nitelikteki işlerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ile İcra daireleri yetki ve görevli olacaklardır.

İşbu mesafeli satış sözleşmesi elektronik ortamda taraflarca okunup, kabul edilip, teyit edilmiştir. İşbu mesafeli satış sözleşmesinde düzenlenmemiş hususlarda 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

SATICI

PAO - Anjana Wooden Art ve Workshop – Utku O. Gülistanoğlu

ALICI

Siparişte Sağlanan Alıcı Fatura Bilgileri

TARİH

Siparişin gerçekleştiği tarih